De inhoud van deze website is louter informatief. De weergegeven informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld. YntemaKeizer staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.

YntemaKeizer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website en de informatie op deze website. U kunt voor concrete informatie of advies contact opnemen met YntemaKeizer.

Eventuele hyperlinks op deze website naar andere websites zijn eveneens louter informatief. YntemaKeizer heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze website (en veranderingen daarin) en staat niet in voor de correctheid of volledigheid van de informatie op deze website.

Er rust auteursrecht op (de inhoud van) deze website. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van YntemaKeizer worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, behoudens de uitzonderingen als in de wet genoemd.

Versie september 2019