In deze privacyverklaring legt YntemaKeizer kantoorhoudend te (1322 BN) Almere aan het adres Microfoonstraat 5 met Kamer van Koophandel-nummer: 75320320 (hierna “YntemaKeizer”), uit welke persoonsgegevens YntemaKeizer verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

 

Algemeen

YntemaKeizer respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.yntemakeizer.nl, zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. YntemaKeizer gaat dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor je ze achterlaat. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van YntemaKeizer te maken hebben. YntemaKeizer houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

 

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van YntemaKeizer of wanneer je anderszins contact hebt met YntemaKeizer (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van YntemaKeizer), legt YntemaKeizer de door jou opgegeven gegevens vast. YntemaKeizer bewaart je gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen, na je expliciete toestemming, en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven. Dit kunnen zijn:

  • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
  • Gegevens die vermeld staan op het curriculum vitae (cv);
  • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
  • Gegevens over assessments/trainingen/opleidingen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
  • Gegevens over beschikbaarheid
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

YntemaKeizer gebruikt je gegevens voor de optimale uitvoering van zijn dienstverlening. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt verstrekt en waarvoor je vooraf expliciete toestemming hebt gegeven. Zo worden deze gegevens gebruikt ten behoeve van de communicatie, arbeidsbemiddeling en daaraan verwante dienstverlening zoals ontwikkeling alsmede om te voldoen aan de wet- en regelgeving (identificatie).

Je gegevens worden nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden, lees opdrachtgevers of concullega`s verstrekt. Dit gebeurt slechts wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met YntemaKeizer naar opdrachtgevers of concullega`s in relatie tot arbeidsbemiddeling of indien dit wettelijk verplicht is.

Je persoonsgegevens worden bewaard conform afgesproken en wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Je kunt te allen tijde de website van YntemaKeizer anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met YntemaKeizer te delen.

 

Beveiliging

YntemaKeizer draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
– alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot je persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

 

Cookies

YntemaKeizer maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

YntemaKeizer maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om je uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt YntemaKeizer inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. YntemaKeizer heeft hier geen invloed op. YntemaKeizer heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

(Andere) Derden hebben geen toegang tot de door YntemaKeizer geplaatste cookies. Je kunt desgewenst de instellingen van je browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Het weigeren van cookies kan gevolgen hebben voor het gebruik van de website van YntemaKeizer.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met YntemaKeizer opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@yntemakeizer.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend  veranderen. YntemaKeizer behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze  privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.